Підключитися до електромереж в Україні стане простіше

Принаймні саме це має на меті ухвалений Верховною Радою у другому читанні і в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж, №5009.

347 «ЗА».

 

Метою прийняття зазначеного законопроекту є суттєве спрощення процедури приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, скорочення кількості процедур, документів та погоджень,  істотне зменшення витрат часу замовників на приєднання, зняття штучних обмежень та усунення бар’єрів в процедурі приєднання до електричних мереж, запровадження механізму «єдиного вікна» для подачі замовника звернень, заяв, запитів, отримання інформації, вихідних даних, необхідних для проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт, узгодження проектної документації на будівництво, реконструкцію та переоснащення електроустановок замовників.

 

Проєкт Закону доступний на сайті Верховної Ради України: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70993

 

clipnews